Εγγραφές για Συμμετοχή

Εγγραφές για συμμετοχή στη διοργάνωση γίνονται μόνο μέσω αυτής της ιστοσελίδας η οποία φιλοξενεί το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της διοργάνωσης. Υπεύθυνος για τη διαδικασία εγγραφών είναι ο προπονητής της κάθε ομάδας ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα από την επιλογή Εγγραφή Προπονητή στο μενού.

Η τελευταία ημέρα εγγραφών για συμμετοχή (περιλαμβάνει καταχώρηση των στοιχείων των μελών της ομάδας και την δήλωση συμμετοχής στις διάφορες προκλήσεις) θα είναι η Τετάρτη 27 Μαίου 2020 στις 23.59 και δεν θα δοθεί παράταση.  

Έντυπα προς Συμπλήρωση

Πέραν από την επίσημη εγγραφή για συμμετοχή όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο Προπονητής της ομάδας θα συμπληρώσει έντυπα για τη συμμετοχή των ομάδων του και ο κάθε διαγωνιζόμενος ξεχωριστά συμπληρώνει το ειδικό ατομικό έντυπο «Βεβαίωση Φοίτησης Διαγωνιζομένου» που εκδίδεται από τους διοργανωτές. Το έντυπο αυτό επιβεβαιώνει το επίπεδο της κατηγορίας στο οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.   

Έντυπα

Παράδοση Εντύπων

Το "Πακέττο Ομαδικής Συμμετοχής" παραδίδεται επίσημα την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού από τον Προπονητή στην Οργανωτική Επιτροπή κατά τη διαδικασία διαπίστευσης της ομάδας στη διοργάνωση.

Το "Πακέττο Νικήτριας Ομάδας" παραδίδεται από τον προπονητή της νικήτριας ομάδας μετά τη λήξη του κάθε διαγωνισμού.  

Δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση των εντύπων

Διοργανωτής

Συνδιοργανωτές

Με την Έγκριση

Χορηγοί

Στρατηγικός Συνεργάτης

Youth Supporter

Educational Innovation Leader

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Πανεπιστήμια

Υποστηρικτές

Συνεργάτες

Επικοινωνία