Ομάδες

Το ROBOTEX Cyprus απευθύνεται σε:

  • Μαθητές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην Κύπρο (δημοτικής, μέσης, τεχνικής).

  • Μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων, φροντιστηρίων και κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης.

  • Φοιτητές όλων των πανεπιστημίων και κολλεγίων της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών.

  • Στρατιώτες και ενήλικες (άνω των 18 ετών) με ενδιαφέρον στη ρομποτική τεχνολογία.

Στο ROBOTEX Cyprus συγκροτούνται, συμμετέχουν και αξιολογούνται ομάδες και όχι άτομα. Αυτό συνάδει και με τους στόχους του διαγωνισμού ο οποίος προωθεί την ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας,  ομαδικότητας και συνεργασίας.

Οι πιο κάτω κανονισμοί ισχύουν για τις ομάδες:

  • Ο αριθμός των μελών των ομάδων καθορίζεται στους κανονισμούς για τον κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά.
  • Η ομάδα συγκροτείται από άτομα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στο ίδιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Για παράδειγμα, τα άτομα μιας ομάδας που διαγωνίζεται στην Κατηγορία «Δημοτικό» στο Επίπεδο «4η – 6η Τάξη» θα πρέπει απαραίτητα να φοιτούν σε οποιαδήποτε από τις τάξεις 4η , 5η ή 6η .
  • Τα μέλη της ομάδας μπορεί να προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικό σχολείο, πανεπιστήμιο, φροντιστήριο ή εκπαιδευτικό οργανισμό σε οποιοδήποτε συνδυασμό.
  • Η κάθε ομάδα αποφασίζει το όνομα της με το οποίο θα αναφέρεται από τους διοργανωτές. Σε περίπτωση που μια ομάδα κάνει εγγραφή και το όνομα της ήδη υφίσταται για άλλη ομάδα οι διοργανωτές θα ζητήσουν την αλλαγή του ονόματος της ομάδας.

Κατηγορίες & Επίπεδα Διαγωνισμού

Ως «Κατηγορία» του διαγωνισμού ορίζεται η εκπαιδευτική βαθμίδα των μελών μιας ομάδας που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Ως «Επίπεδο» του διαγωνισμού ορίζεται η τάξη ή το έτος φοίτησης των μελών της ομάδας.

Πίνακας 1: Κατηγορίες & Επίπεδα Διαγωνισμού
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Πανεπιστήμιο Ειδική

1η - 3η & 

4η - 6η  Τάξη

1η - 3η Τάξη

4η - 7η Τάξη 'Ολα τα έτη σπουδών Στρατιώτες, ενήλικες και άλλοι ενδιαφερόμενοι
 
Στην κάθε ομάδα της «Ειδικής» κατηγορίας μπορεί να συμμετέχει και μέχρι ένας φοιτητής ο οποίος δεν εντάχθηκε σε ομάδα στην κατηγορία «Πανεπιστήμιο». Σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού συμμετοχών στην κατηγορία αυτή, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ενσωματώσουν τις ομάδες της στην κατηγορία «Πανεπιστήμιο».  

Διοργανωτής

Συνδιοργανωτές

Με την Έγκριση

Χορηγοί

Στρατηγικός Συνεργάτης

Youth Supporter

Educational Innovation Leader

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Πανεπιστήμια

Υποστηρικτές

Συνεργάτες

Επικοινωνία