Τελικό Πρόγραμμα ROBOTEX CYPRUS 2019 & Οδηγίες Πρόσβασης

Η Οργανωτική Επιτροπή του ROBOTEX CYPRUS 2019 ανακοινώνει το  

Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά, τα πιο κάτω είναι οδηγίες πρόσβασης: